Persberichten

Rijkswaterstaat en RET kiezen voor PriMa Keur 27 apr 2010

Rijkswaterstaat en RET kiezen voor PriMa Keur
Voor (nood)stroomaggregaten was tot voor kort geen specifieke veiligheidskeur. Door vragen uit de markt en vanuit onze interne werkprocedures, heeft Prins Maasdijk samen met het opleidingsinstituut ROVC een veiligheidskeur ontwikkeld.
 
Sinds 1 januari 1997 is de werkgever volgens het Arbobesluit (voortkomend uit de richtlijn Arbeidsmiddelen) verplicht om de nodige maatregelen te treffen daar waar het gaat om Arbeidsmiddelen. De Arbeidsmiddelen moeten zodanig zijn uitgerust en/of worden toegepast dat de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers tijdens het gebruik geen gevaar lopen. Het begrip 'arbeidsmiddel' wordt gedefinieerd als
'alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties'
Een van deze maatregelen is een veiligheidskeur.
 
Onze veiligheidskeur verschilt van andere algemene keuringen, omdat deze specifiek voor (nood)stroomaggregaten is ontwikkeld. Uiteraard heeft Prins Maasdijk ook de benodigde specifieke testapparatuur voor een dergelijke keuring.
 
Begin januari heeft Prins Maasdijk haar klanten een brief gestuurd, en met succes. Een groot aantal klanten heeft verzocht om een keuring te laten uitvoeren, vaak in combinatie met een onderhoudsbeurt.
 
Goed onderhoud is belangrijk voor de levensduur en de bedrijfszekerheid van uw aggregaat. Onze servicedienst kan dit onderhoud en deze keuring gecombineerd voor u uitvoeren. Zodra de machine gekeurd is, wordt de machine opgenomen in de serviceadministratie en worden de klanten altijd op tijd geïnformeerd indien de (onderhouds- of) keuringstermijn bijna verstrijkt.
 
Voor uw gemak kunt u de onderhouds- en keuringskosten vast laten leggen in een contract, zodat u vooraf de kosten inzichtelijk heeft.
 
Prins Maasdijk heeft ondertussen al een grote hoeveelheid aggregaten gekeurd, ook bedrijven als de RET en Rijkswaterstaat laten hun keuringen door Prins Maasdijk uitvoeren.
 
U kunt contact opnemen met Jan van Dam voor een afspraak. Tel. 0174-516240 of e-mail: jvd@prinsmaasdijk.nl .
 

Rubrieken