Persberichten

Bedrijven in de penarie in plaats van de verdiende Ferrari 18 mei 2015

Bedrijven in de penarie in plaats van de verdiende Ferrari
Bedrijven in de penarie in plaats van de verdiende Ferrari

Er zijn bedrijfjes die lasmachines testen door er mee te lassen en voltage en amperage te meten met gekalibreerde volt en ampèretang. Er zijn verschillende Notified Bodies die deze handelswijze hebben afgekeurd waardoor de EN1090 certificering niet kon worden afgerond. Het komt zelfs voor dat bedrijven misleiden met de niet geldende BS7570:2000 die officieel teruggetrokken is.

Technisch is deze keuringswijze onmogelijk; een lasdraad van verschillende samenstellingen kwaliteit heeft verschillende lasparameters ( voltage-amperageverhouding ), lasdraden hebben een zeer varieerde belastingsgrens ( bv 1,0 mm G3Si1 van 80 tot 300 A)en elke diameter heeft uiteraard een gevarieerde lasdraadbelasting, ook hebben lasgas soort,uitsteeklengte, laspuls-patroon, laspositie, lasrichting invloed op de lasparameters en uiteraard moet de lasmachine-validatie-administratie voldoen aan de informatieaspecten die voortvloeien uit de lasmachinenorm EN60974 ( EN60974-4 ) of de EN50504 zoals o.a. een statistisch geldend terugkerend meetpatroon, het gebruik van een weerstandbank en uiteraard verschil tussen meetwaarde en lasmachineaflezing c.q lasapparaatuitlezing. In de praktijk maar wat aangerommeld.  

 

Om volledig conform de machinenorm EN-60974-4 te kunnen werken moet uiteraard de lasmachine ook NEN3140 ( ofwel VDE0701-0702 ) VDE0544-4 gevalideerd worden. Dit betekent dat u moet valideren met een validatie-meetapparaat met 3S-protocol of 3S-protocol-plus. Het 3S protocol draagt er zorg voor de openlasspanning alsmede de primaire lekstroom en secundaire lekstroom worden vastgelegd. Door dit 3S-protocol te gebruiken is uw lasapparatuur ultiem gevalideerd. Onder de EN60974 mag een lasmachinefabrikant bepalen of een dergelijk 3S-validatie-protocol verplicht is. Vanotools is per 1 maart 2015 de exclusief importeur van Ernsthard-Safetytest-3S-protocol calibrators en meetinstrumenten.

Om ellende te voorkomen : vraag vooraf uw NoBO welke lasmachinevalidatie zij eisen.

Vanotools heeft een uitgebreid dealernetwerk voor Technical-arc calibrators en Ernsthard VDE-0544-4-3S-protocol-testers

Link:

http://www.vanotools.nl/infosite/pages/BS7570+200+EN50504+EN60974+S3+protocol.html

 

Rubrieken