Persberichten

Bewust afwijken van normen 26 jun 2012

 Nieuw! Learnshop

8 november 2012 – opleidingscentrum Vianen

Bewust afwijken van normen
Is het mogelijk en wat zijn dan de consequenties die u mogelijk loopt?

(1 dagdeel van 09.00 - 12.30 uur)

Doel
Een (geharmoniseerde) norm is een hulpmiddel om aan de eisen van
o.a. de Machinerichtlijn te voldoen. Het is ook niets meer dan dat, want
toepassing van een norm is en blijft vrijwillig.

Wat wanneer u van deze norm af wilt wijken (wat dus in beginsel mag),
omdat de norm eisen stelt die met een goede risicoanalyse te ondervangen
zijn? Of wanneer bepaalde eisen uit de norm misschien niet relevant
zijn voor uw situatie? Of wanneer uw opdrachtgever deze eisen niet
accepteert? Hoe gaat u daar dan mee om?

Aan de hand van een praktische case, waarbij zowel nieuwbouw als
wijzigingen aan een bestaande machine aan de orde komt, worden door
consultant Martijn Drost (NC 34018 / teamleider consultancy bij Pilz)
de praktische aspecten toegelicht en worden door specialist advocaat
Michael Gerrits (NC 40009/Van Diepen Van Der Kroef advocaten) de
juridische kanten belicht.

Doelgroep
Iedereen die te maken heeft met het hanteren van normen rondom
machineveiligheid.

Voorkennis
Machineveiligheid.

Uw investering
€ 265,- incl lunch.

In samenwerking met: Van Diepen Van Der Kroef advocaten


Inschrijven via opleidingen.pilz.nl

Rubrieken