Persberichten

chainflex kabelrupskabels met GL certificaat 16 jan 2015

chainflex kabelrupskabels met GL certificaat
chainflex-kabels van igus zijn als eerste rupskabels door het classificatiebureau Germanische Lloyd goedgekeurd voor dynamisch bewegende toepassingen in kabelrupsen op schepen en offshore-inrichtingen. (Bron: igus)

igus GmbH en het classificatiebureau Germanische Llyod hebben samen een nieuwe keuringsstandaard ontwikkeld en in totaal 328 chainflex-kabels van igus voorzien van een typegoedkeuring voor duurzaam bewegende kabels in kabelrupsen, zodat op schepen en offshore-inrichtingen kabels voor dynamische toepassingen kunnen worden ingezet zonder dat daarvoor complexe en kostenintensieve, speciale goedkeuringen moeten worden aangevraagd. Daarmee zijn dit wereldwijd de eerste kabels voor toepassingen in kabelrupsen die dit certificaat hebben gekregen.

Door de in de laatste jaren sterk toegenomen automatisering op schepen en in offshore-toepassingen is ook de vraag naar kabelrupssystemen voor deze branche gestegen. In samenwerking met het classificatiebureau Germanische Llyod heeft igus GmbH uit Keulen een nieuwe keuringsmethode ontwikkeld en haar chainflex-kabels laten certificeren. De speciale kennis van de beide ondernemingen heeft gedurende een lange certificeringsperiode van meer dan drie jaar op de meest uiteenlopende onderzoeksgebieden ertoe geleid dat voor het eerst kabels voor het gebruik op schepen en offshore-toepassingen werden gecertificeerd.

Ontwikkeling van nieuwe keuringsmethoden strikt noodzakelijk

Karakteristiek voor classificatiebureaus zoals de Germanische Lloyd is dat de verleende certificaten voldoen aan internationale standaards. Deze standaards zijn, vooral bij de materialen, vaak gericht op bijzondere eigenschappen met betrekking tot het brandgedrag of andere vereisten. Meestal zijn de materialen echter helemaal niet of slechts in beperkte mate geschikt voor duurzame bewegingen. Ook de algemene opbouwstandaards voor kabels blijken meestal absoluut ongeschikt om te worden blootgesteld aan voortdurende bewegingen. Omdat er nog geen uniforme, internationale keuringsmethoden voor bewegende kabels in kabelrupsen bestonden, moest ook hier worden gezocht naar nieuwe oplossingen. De knowhow van igus GmbH, die zich al meer dan 20 jaar bezighoudt met het thema van de dynamische kabels in kabelrupsen en met 1.750 m² over het wereldwijd grootste laboratorium voor voortdurend bewegende kabels beschikt, heeft ook hier haar bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een keuringsmethode waarmee de veiligheid van chainflex-rupskabels op schepen en offshore-toepassingen kan worden gewaarborgd. Daarbij hebben beide partners de igus normen als basis genomen om de levensduur van de kabels in dynamische toepassingen te kunnen garanderen. Bovendien heeft het classificatiebureau Germanische Llyod haar gebruikelijke bouwmodelkeuringen gehanteerd die zich oriënteren aan internationale normen en keuringen.

Klanten hebben nu de mogelijkheid om stuur-, bus-, meet-, data- en motorkabels, die speciaal geschikt zijn voor dynamische toepassingen en bovendien voldoen aan de vereisten van de goedkeuringsinstantie voor de scheepvaart, uit voorraad te kopen. Daarmee heeft igus haar voorsprong als fabrikant van kabels voor kabelrupsen met de meeste goedkeuringen en certificaten verder kunnen vergroten.

Kijk voor meer informatie op de igus website: www.igus.nl/offshore

Rubrieken