Persberichten

LINDE HiQ® VERNIEUWT GASSENGIDS 07 jun 2010

LINDE HiQ® VERNIEUWT GASSENGIDS

Met het oog op nieuwe regelgeving op het gebied van classificatie en etikettering, maar ook naar aanleiding van recent ontwikkelde gassentoepassingen, is door Linde Gas een herziene gids uitgebracht, inmiddels uitgebreid tot 88 enkelvoudige gassen. 

De classificatie en etikettering volgens het door de VN ontwikkelde GHS (‘Globally Harmonized System) krijgt in deze nieuwe uitgave dan ook volop de aandacht. Er komen nieuwe pictogrammen en aanvullende etiketten voor gevaarsindicatie (zogenaamde ‘signaalwoorden’). Daarnaast zullen de R(isk)- en S(afety)- zinnen worden vervangen door H(azard)- en P(recaution)-zinnen.     
Vanaf 1 december a.s. moeten de GHS-voorschriften voor enkelvoudige gassen geïmplementeerd zijn. Dan zullen alle geleverde gasverpakkingen moeten worden voorzien van nieuwe etiketten. In de herziene versie van de gids staan die alvast opgenomen.
 
Het HiQ®-merk is gereserveerd voor speciale gassen en gasmengsels van Linde.
Fluor, dimethylamine en silaan zijn bijvoorbeeld dan ook in deze gids terug te vinden. Maar deze uitgave geldt tegelijkertijd als een standaardwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in gassen. Een overzichtelijke opsomming van de specifieke eigenschappen per gassoort, met duidelijke toelichtingen op de verschillende rubrieken en een uitgebreide lijst van gastoepassingen.
 

 

Rubrieken