Persberichten

Speciaal gasmengsel Linde Gas haalt Guinness Book of Records 26 okt 2010

Speciaal gasmengsel Linde Gas haalt Guinness Book of Records

Een baanbrekend kalibratiegasmengsel van maar liefst 110 gascomponenten. Daarmee behaalde Linde Gas onlangs een vermelding in het Guinness Book of Records. Deze kalibratiestandaard, die deel uitmaakt van het Linde speciale gassen assortiment onder het HiQ®-label, omvat meer dan 100 VOC’s (vluchtige organische verbindingen). Met name de lage concentraties van deze VOC’s staan voor een technologisch hoogstandje. Het Guinness Book of Records neemt deze prestatie op als “het grootste aantal afzonderlijke chemische componenten in een enkel gasmengsel”.

Linde ontwikkelde dit mengsel in de V.S. voor haar klant TestAmerica, een toonaangevend bedrijf voor milieu analyses, met 2800 medewerkers, dat deze standaard inzet voor het detecteren en meten van VOC’s in binnen- en buitenlucht, om vast te stellen of vastgestelde grenswaarden overschreden worden. Ook kan men op deze manier de mogelijke bron van vervuiling opsporen.
De productie van een dergelijk geavanceerd gasmengsel vergt niet alleen een gedegen evaluatie van de mogelijke interactie van de diverse componenten, maar ook een accurate productie en een grondige voorbewerking van de verpakking om de stabiliteit te garanderen.
‘Linde’s ontwikkeling biedt de mogelijkheid om de belangrijkste van deze VOC’s in één enkele standaard te verkrijgen, waardoor we de instel- en kalibratietijd van onze eigen laboratorium-instrumenten kunnen terugbrengen en meer productmonsters kunnen verwerken,’ stelt William Elocate van TestAmerica.
VOC’s kunnen van een groot aantal bronnen afkomstig zijn, waaronder consumentenproducten, bouwmaterialen en oude bronnen van milieuvervuiling buiten en zelfs onder gebouwen, bij voorbeeld brandstoflekken uit opslagtanks. Verder kunnen brandstofopslag, oplosmiddelen en bepaalde schoonmaakmiddelen gevolgen hebben voor de kwaliteit van het binnenklimaat, dat schadelijke korte- of langetermijneffecten tot gevolg kan hebben voor de gezondheid van hen  die in het gebouw werken.
Internationale wet- en regelgeving stelt steeds stringentere eisen aan milieumetingen en aan het evalueren van verbindingen op de mogelijk schadelijke effecten voor mens en milieu. Laboratoria die dergelijke analyses verrichten, worden zodoende constant geconfronteerd met nieuwe eisen. Het 110 componenten mengsel toont aan dat Linde geldt als pionier op de mondiale markt voor speciale gassen en dat zij onder andere marktleidend is in de benadering van de milieusector.
‘Kalibratie is essentieel voor het produceren van betrouwbare informatie over de kwaliteit van het milieu’ zegt Stephen Mandel, hoofd van de afdeling Milieu- en Kalibratieproducten van Linde Noord Amerika. ’Technologisch complexe en geavanceerde gasstandaarden zoals ’dit nieuwe gasmengsel van 110 componenten, worden van vitaal belang om laboratoria efficiënter te maken en meer zekerheid te geven.’
 

Rubrieken