Persberichten

Vetipak Future Proof co-packing door Multipond Mix weger 23 apr 2019

Vetipak Future Proof co-packing door Multipond Mix weger
Multipond MP24-1000-400-H-S5 Mix weger (Vier Mix)

Vetipak: de in 1997 opgerichte onderneming, heeft zich gespecialiseerd in het verpakken van de meest uiteenlopende producten van de voedingsmiddelindustrie, an kant-en-klaar soepen tot diverse zoetigheden en zelfs diervoeder. Tot de partners behoren talrijke A-merken en diverse private labels.

 

De onderneming ziet de klant als partner. „Future proof “ luidt het credo van de onderneming – ook op het vlak van de technische installaties. Met een eigen engineering-team streeft Vetipak er continu naar oplossin­gen te vinden voor de meest di­verse en complexe eisen van haar klanten en deze zo snel mogelijk te realiseren. Zo is de projecttijd gemiddeld rie maanden, wat om een hoge mate van flexibili­teit van de techniek vraagt. De onderneming heeft ongeveer 650 medewerkers in dienst in de vier fabrieken in Nederland. Het grote succes van de onderneming en de constante groei maakten de uit­breiding van de ondernemings­groep noodzakelijk – zo wordt op korte termijn een nieuwe fabriek in Polen geopend.

De hoge eisen voor wat betreft de kwaliteit binnen de onderneming worden ook weerspiegeld in de keuze van de leveranciers. Mark van der Burgt, Chief Commercial Officer, zegt hierover: „Als we inves­teren, dan uitsluitend in „A-brands“ en kwaliteit.“ Zo vertrouwt men bij multihead weegautomaten vol­gens van der Burgt uitsluitend op MULTIPOND – de “Bentley“  onder de multihead weegautomaten.

Voor de uitbreiding van de ca­paciteiten is onlangs nog een MULTIPOND multihead weegautomaat voor mixen tot vier verschillende componenten van het type MP 24-1000/400-H-S5 voor de fabriek in Oss (NL) aangeschaft. Dit is inmiddels al het negende weegsysteem van MULTIPOND.

 

GROOTSTE NAUWKEURIGHEID EN SNELHEID

 

Via vier MULTIPOND toevoertrilgoten komen de pro­ducten op de Multipond weegautomaat. Wanneer de producten bij de wegers zijn aange­komen, worden ze via de radiaal ge­plaatste doseergoten eerst naar de voorvulbakken en vervolgens naar de hieronder aangebrachte weeg­bakken gevoerd. Het systeem werkt volgens het deelhoeveelheidscom­binatieprincipe. Na het weegproces wordt de deelportie via een specia­le zwenktrechter in geheugenbakken afgestort. Door het gebruik van deze geheugenbakken neemt het aantal mogelijke combinaties enorm toe,  wat uiteindelijk de basis vormt voor een zeer grote nauwkeurigheid en hoge snel­heden. De computer berekent op basis van de deelhoeveelheden de combinatie die overeenkomt met het vereiste nominale vulgewicht of wat het dichtst hierbij in de buurt komt. Tot slot worden de gewichts- en/of stuknauwkeurige porties, afhankelijk van de toepassing, overgedragen aan de verzamelbak die deze vervolgens aan de vorm-vul-sluitmachine overdraagt.

 

De nominale vulgewichten op deze lijn liggen afhankelijk van het product tussen 10 g en 400 g. De standaardaf­wijking is minder dan 0,3% en de ge­middelde waarde komt overeen met het te bereiken nominale vulgewicht. Het systeem draait continu met 140 wegingen per minuut.

Het systeem wordt bediend met een gebruikersvriendelijke kleuren­monitor met touchscreen. Rens van de Rakt, Packaging Technologist, hierover: "De inwerktijd van de ope­rators van de MULTIPOND-machine is wezenlijk korter in vergelijking met alle andere installaties, die in onze fabriek zijn geïnstalleerd. De overzichtelijke HMI draagt hieraan voor een groot gedeelte bij."

 

MULTIFLEXIBEL WEEGSYSTEEM

 

Alle bij Vetipak geïnstalleerde MULTIPOND weegsystemen zijn multiflexibel ontworpen om op de meest uiteenlopen­de klantenwensen snel en ongecompliceerd te kun­nen reageren. Tenslotte is het belangrijk, producten met de meest uiteenlo­pende eigenschappen, van chocolade tot hondenvoer, snel en nauwkeurig te kunnen af­wegen. Rens van de Rakt, hierover: "Een maximale flexibiliteit en be­trouwbaarheid is de eis die wordt gesteld aan onze machines. Wij moeten extreem snel op de wensen van onze klanten kunnen reageren - dit is ook een eis die wij aan onze systeemleveranciers stellen. Bij MULTIPOND zijn wij daarvoor pre­cies op de goede plaats."

„MULTIPOND staat ons met advies en ondersteuning ter zijde als pre­mium-partner met een excellente knowhow en tientallen jaren erva­ring“, besluit Mark van der Burgt. "Wij worden hierbij uitstekend door de Nederlandse dochteron­derneming ondersteund. Snelle re­actietijden en een platte hiërarchie van de onderneming zijn voor ons een enorm voordeel."

Rubrieken