Persberichten

WeldWarriorTech-Air lashelm met verse lucht van € 399,- uitgeroepen beste verse lucht set 2014 27 aug 2014

Weldwarrior automatische lashelm met verse lucht nog voor Speedglas en Optrel het beste verse lucht lashelmsysteem 2014.

De Arbo dienst heeft onlangs behoorlijke controles uitgevoerd bij met name scheepsbouwbedrijven maar ook constructiebedrijven en lasbedrijven. Er zijn behoorlijke boetes uitgedeeld en zelfs werden werkzaamheden geheel of gedeeltelijk gestopt. Voornamelijk omdat de persoonlijke beschermingsmiddelen in veel gevallen ontoereikend waren. Deskundige verklaarden de ontoereikendheid van persoonlijke beschermingsmiddelen met de noodzakelijke bezuinigingdrift van lassende metaalbedrijven die op haar beurt wordt veroorzaakt door de recessie. De deskundige verduidelijkten dat pbm’s door de toegenomen regelgeving maar vooral door de achter ons liggende welvaartsperiode onnodig duur zijn geworden.

Als voorbeeld werd de lashelm met verse lucht voorziening (PAPR) besproken. De geschatte kostprijs van deze systemen ligt tussen de € 50,- en € 90,- per compleet systeem echter sommige verseluchtlashlemen worden verkocht voor bijna € 2000,- exclusief BTW; volstrekt doorgeslagen.

Esab en Vanotools vertegenwoordigen al bijna 15 jaar de WeldWarrior-for-Air een verseluchtsyteem

dat volgens de deskundige zeer gunstig is geprijsd waardoor een lasbedrijf 4 complete sets kan aanschaffen voor de prijs van slecht één verse lucht lashelm van de duurste aanbieder.

Als inkopers of beslissingsbevoegden binnen bedrijven met laswerkzaamheden verstandig zouden inkopen had men de persoonlijke bescherming voor hun werknemers c.q. lasser veel degelijker en uitgebreider hebben kunnen verzorgen.

                   De bevindingen over de Weldwarrior Airpro zijn als volgt :

-Door het ingenieuze design heeft de set verreweg de beste ergonomie tijdens gebruik.

-Door het helmdesign heeft de nek tot 15 % minder hoekbelasting waardoor het risico op  nekblessures wordt verminderd.

Alle andere aspecten lagen nagenoeg op een gelijk niveau tussen de aanbiederfabrikanten.

De verslucht doorstroom is exact afgestemd; voldoende voor effectieve lasrookbescherming maar niet overmatige waardoor dikwijls luchtwegirritaties of aandoening ontstaan.

Dus lassend bedrijven; smarten up met de juiste prijs en het juiste artikel worden boetes voorkomen en werknemers afdoende beschermd, ziekteverloftijden en kosten voorkomen of beperkt.

Smart means WeldWarrior , WeldwarriorTech-Air means costeffective

Rubrieken