Persberichten

Intuitive Automation in plaats van complexe processen 31 jan 2019

Meer functies, flexibeler, intelligenter: de eisen aan automatisering worden steeds zwaarder, de complexiteit van de oplossingen neemt toe. De bestaande modellen voor engineering en productie kunnen de vooruitgang niet bijbenen – de benodigde tijd en personeel loopt steeds vaker uit de hand. Met de huidige producten, nieuwe tools en showcases voor moderne ontwikkelingsprocessen laat Lenze sinds de SPS IPC Drives in Neurenberg dat deze ontwikkeling kan worden omgekeerd – met intuïtieve automatisering.

Als specialist voor machine automatisering zorgt Lenze er al jaren voor, dat ingewikkelde dingen heel gemakkelijk en beheersbaar lijken. Het bedrijf uit Hamelen (Duitsland) presenteert over de hele breedte deze ervaringen.

Digital Engineering legt de basis
Bij het ontwikkelen van steeds complexere machines kan het gebeuren dat de afgesproken specificaties niet (volledig) gehaald kunnen worden of dat er in de software geen rekening wordt gehouden met lastminute aanpassingen aan de hardware. Uiterlijk bij inbedrijfname volgt dan de grote kater. Digital Engineering is een uitweg voor dit dilemma. Met het gedigitaliseerde ontwikkelingsproces zijn namelijk preciezere tests al in een vroeg stadium van het project mogelijk, is er ondersteuning bij de programmering van de software en wordt de weg vrijgemaakt voor de virtuele inbedrijfname.

Deze mogelijkheid bestond tot nu toe meestal alleen maar theoretisch. Want het ontbrak nog aan samenhangende ontwikkelingstools met gestandaardiseerde doorgifte van gegevens tussen componenten, modules en machines, overal in de hele levenscyclus. Door de introductie van de beheerhuls conform RAMI 4.0, de digitale tweeling, is nu voor het eerst een ononderbroken informatiestroom mogelijk. De noodzakelijke tools voor het digitale ontwikkelingsproces ontwikkelt Lenze zelf, in nauw overleg met klanten en partners en daarnaast met normeringsinstituten en brancheverenigingen.

Nieuwe en doorontwikkelde tools
Hier komt het concept van intuïtieve ontwikkeling volledig tot zijn recht: fundamentele parameters, gewenste toepassingen en componenten, te gebruiken modules en motoren, versnellingen, aandrijvingstechniek en nog meer wordt opgenomen in de InA-tablet app en opgeslagen in de digitale tweeling. Daaruit ontstaat al een virtuele machine, waarvoor dan geautomatiseerd machinecode gemaakt, een verbinding met de cloud opgezet en zelfs een 3D-simulatie per Hololens gemaakt kan worden.

Lenze gaat nog een stap verder met de nieuwe “System Solution Designer”. Deze toepassing oriënteert zich aan de populaire “Drive Solution Designer”, maar dekt een breder spectrum af dan alleen de aandrijvingstechniek. Hiermee is de gedetailleerde configuratie van het volledige systeem mogelijk. Met intelligente oplossingen wordt bij de keuze van de nodige onderdelen geholpen, waarbij rekening wordt gehouden met de technische mogelijkheden. Een deel van deze oplossing komt voort uit de FAST-toolbox van Lenze, die doorontwikkeld is tot een FAST-framework. In een uitgebreide showcase worden de voordelen van Digital Engineering getoond aan klanten en partners.

Plug & Produce
Ook het Plug & Produce maakt gebruik van het concept van de digitale tweeling – eenvoudigweg aansluiten en starten. De communicatie is hier het geheim van de smid: door open standaards, onafhankelijk van producenten, kunnen de betrokken modules geautomatiseerd onderling gegevens uitwisselen. Dat kan zelfs tot volledige interacties binnen het productieproces leiden. De productielijn hoeft dan niet meer te worden geprogrammeerd, alleen nog geconfigureerd. Tot de basis van de gestandaardiseerde communicatie behoren OPC UA en de bijbehorende Companion Specification PackML. Deze is uitgebreid met een omschrijving van de vaardigheden van de machine (“Skills”). Op verschillende beursstands in Europa demonstreert Lenze aan de hand van een modulaire productielijn hoe dit concept voor meer openheid en flexibiliteit zorgt.

Krachtige besturingstechniek
Met de controllers c510, c550 en c750 biedt Lenze een nieuwe generatie controllers, die een duidelijk hogere geheugencapaciteit en meer rekenkracht dan de voorgaande generaties leveren. Ze kunnen niet alleen typische PLC-taken uitvoeren, maar hebben ook genoeg reserves voor complexe toepassingen, bijvoorbeeld het evalueren van camerabeeld of het beheren van databases. Beide systemen draaien onafhankelijk van elkaar, maar kunnen met elkaar communiceren. Daardoor worden extra losse industrie-pc's overbodig, en blijft tegelijk openheid en interoperabiliteit gewaarborgd.

Conclusie
De digitale transformatie van de productie heeft veel processen complexer en moeilijker gemaakt. Inmiddels werken de verschillende onderdelen steeds beter samen, en bieden perspectieven voor een digitale, intuïtieve automatisering, waarmee de gehoopte efficiëntieverbeteringen bereikt kunnen worden. Lenze is, als producent met uitgebreid kennis van zaken en met een breed aanbod aan hard- en software voor de automatisering van machines, een belangrijke aandrijfkracht voor deze ontwikkeling. Met oplossingen die onafhankelijk van de producent werken, die gebruik maken van open standaards als OPC UA, biedt het bedrijf haar partners en klanten de grootst mogelijke flexibiliteit bij de ontwikkeling en het gebruik van machines en installaties.

Rubrieken